Leela - even voorstellen


Lieve Jij!


Aangekomen op dit punt in de tijd, kijk ik terug op de weg die ik ben gegaan tot nu.
Ik ben als een pelgrim op het pad van bewustzijn. Mijn eigen innerlijke reis, waarin ik ook deel met anderen.
Zo fijn en waardevol om een tijdje samen te wandelen op het pad!


Gedreven door een innerlijk verlangen, van jongs af aan, een weten dat ik ergens naar op weg was, 
volgde ik mijn hart en mijn weg ging vaak holderdebolder in een stroomversnelling.
Diep van binnen, wist ik, dat waar ik ook stond en hoe moeilijk het soms ook was,
dat ik precies op de juiste tijd en de juiste plaats was. Dat aspect van vertrouwen was een groot geschenk!

Vertrouwen dat ik gedragen werd was er in die zin altijd, wat ik nodig had kwam altijd naar me toe,
maar in andere laagjes en aspecten, was het vertrouwen er juist ook niet.
Stoer mijn hart volgen kon ik wel, maar kwetsbaar zijn, mijn diepere gevoelens toelaten en uitspreken, 
mijn grenzen eren en lief zijn voor mijzelf, dat was  lastiger.

Mijn leerweg ging steeds over die veilige ruimte in mijzelf vinden,
de ruimte waarin ik echt kon ontspannen en waarin ik gewoon mijzelf kon zijn, 
ook, juist ook in het contact met anderen natuurlijk,
zodat ik verder kon openen in mijn potentieel en kon groeien en bloeien zoals het is bedoeld, 
d.w.z. op een ontspannen manier zodat ik er ook volop van kon genieten.
Hier en nu, niet al te gedreven, met geduld voor- en vertrouwen in het proces

Die veilige ruimte wil(de) ik ook creëren voor anderen, dat was en is steeds de essentie.
Vertrouwen is de gezonde basis voor wat je ook maar wilt beginnen.
Alleen vanuit vertrouwen kan je de dingen helder zien. Angst verkleurt de werkelijkheid!
Nu kan ik herkennen dat die weg al die tijd al ging om de verbinding herstellen, 
met de innerlijke moeder, met de oermoeder die ook leeft in mij, in ons allemaal.
Vertrouwen als basisverbinding, dat is de energie die je lichaam en je bewustzijn herschept!


Het staat zo mooi verwoord in de inspiratie van mijn Nieuwe Aarde-energie:

(Blauwe Aap Toon 3)

Open je voor het magische kind in jezelf.
Dat kind is als een stralend lichtje in jou…
Het weet heel goed waar je blij van wordt en waar je kwaliteiten liggen!

Maar let op, het kind in jou
heeft ook bescherming en geborgenheid nodig.
Het spreekt tot je in de basale gevoelens en emoties.

 

Wees als een goede moeder voor dit kind.
Zorg dat het zich veilig, gezien en gehoord voelt.
Dan zal het je vrij en vol vertrouwen
de weg van je hart wijzen en je helpen
om de mooie dromen die in je liggen waar te maken!


Precies dat heb ik nu geleerd, en ik leer steeds verder natuurlijk, 
mijn verbinding verdiept zich nog steeds verder.
Mijn leer en ont-dekkingsweg heeft me laten herkennen
dat de energie van de oermoeder ademt en leeft in alles wat leeft, groeit en bloeit, 
ze vertegenwoordigt in essentie het hele veld van onbeperkte mogelijkheden waar we zelf deel van zijn. 

Het is de blauwdruk van liefde waarin alles samenwerkt en elkaar ondersteunt om tot bloei te komen.
Dat is de natuur van het leven en dat is altijd zo geweest, alleen lag de verbinding met het veld onder een sluier.

Een heel nieuwe groei en bloeiruimte opent zich nu.

Ja nu borrelt het! De poorten naar de Nieuwe Aarde openen zich
en mijn hart is blij! Moeder Aarde is blij!
Onderstaande tekst is een affirmatie in het licht en de energie van de Planetaire Spiegel, 
de energie die voor mij de verbinding met het oermoederveld vertegenwoordigt, 
die het laat stromen in mij en die me ondersteunt om liefde te leven en liefde te manifesteren.

Het leuke is dat ik nog niet de persoonlijke waarde voor mijzelf kende toe ik 'm schreef.
Die ontdekking kwam later pas, toen het oermoederveld onder de sluiers tevoorschijn kwam.
En het klopt allemaal! Met dank aan de universele kennis en wijsheid van de Maya's
die me zo diepgaand inzicht heeft gegeven in het patroon van de schepping, 
en die de poort naar het oermoederveld heeft geopend.

 

Mijn potentieel borrelt en beweegt, wil de wereld in,
als belletjes van vreugde die me roepen:
‘Mooi mens, herinner je wie je bent en straal!’
De belletjes wekken mijn innerlijke magische kind,
het deel van mij dat durft te dromen en ook gelooft in die dromen.
Het kind in mij doorziet het spel van het leven en prikt vrolijk
door de ballonnetjes van illusie en beperking heen. Alles is mogelijk!

Alles verloopt volgens een goddelijk plan en ik ben deel van dat plan.
Diep in mij leeft een visie, als een cadeautje dat ik mag delen met de wereld.
Het is nu tijd om die visie waar te maken en ik stap door de poort
die de Planetaire Spiegel voor me opent.
Helder zie ik wat liefde is en wat niet, wat me blij maakt en wat juist niet.
Dat geeft me manifestatiekracht en helpt me vorm te geven aan mijn ideeën.
Ik geniet ervan! Zo ben ik een heldere spiegel voor de wereld.


Ja dit resoneert echt helemaal nu!
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten, om samen te ontdekken hoe het werkt voor jou in deze tijd, 
hoe het voelt om te landen in je eigen diepe zijnsbasis 
en dan samen te genieten van alles wat we mogen ontdekken en leren in de Nieuwe Aarde-energie.
Het leven is een vorm van kunst en wij zijn de kunstenaars die er vorm en kleur aan geven.
Laten we er iets moois van maken en de werkelijkheid van liefde tevoorschijn brengen!

Weet je welkom!

Met Liefde, 
Leela