Wijsheid verbindt - Bezieling - The power is here now!

Gepubliceerd op 26 september 2021 om 08:18

Bezieling...
2009 - we verhuisden naar Kallenkote. Voor mijn innerlijke oog wapperde een vredesvlag in de tuin. Ik tekende de Ankh en schreef er zonder nadenken 7 woorden omheen. Later lieten deze woorden zich zien als 7 stappen naar vrede. Geïnspireerd was ik en vol bezieling schreef  ik over de weg die ik zag.

 

Nu is het 12 jaar later en is die weg in mij helemaal geland. Wat eerst een visioen was, een prachtig beeld, heeft nu zoveel betekenis gekregen in de dagelijkse praktijk. Zoals ik al eerder schreef: Het is nu de tijd van DOEN. LEEF het! The power of now is here now! En de route is al gepland. :)  Daarom deel ik vandaag eerst wat ik destijds schreef en op de website plaatste:

Ontmoeting
Momenten van rust, stilte en bezinning. Het moeten loslaten
zodat er ruimte ontstaat voor jezelf, voor wat je voelt en nodig hebt in het moment.
Met aandacht en zachtheid aanwezig zijn in de ontmoeting met jezelf en de ander.

Wanneer we elkaar in openheid,
met respect en zonder oordeel ontmoeten,
Wanneer we communiceren vanuit vrede, de taal van het hart,
ontvouwt zich de weg naar Wereldvrede.

Er is alleen maar NU, het enige moment dat we hebben om in te Zijn,
om de Goddelijke Harmonie en Vrede te ontdekken
die onaangetast ligt en werkzaam is in de blauwdruk van de Schepping.

Inspiratie
Wanneer we onze gevoelens, ervaringen en inzichten delen vanuit het hart
ontstaat er een sfeer van verbondenheid waarin we elkaar
wezenlijk aanraken en inspireren tot groei en bewust Zijn.
Alle verschillen tussen mensen en culturen zijn bedoeld
als een Bron van Inspiratie en zijn een verrijking van het leven.
We zijn allemaal levenskunstenaars en geven vorm aan het bestaan
in alle kleuren van de regenboog.
 De Essentie van het Leven is een Bron vol Vreugde en Creativiteit.

Transformatie
We zijn nu aangeraakt en geïnspireerd om te gaan kijken
welke gebieden in onszelf en ons leven om verandering vragen.
De buitenwereld, gezin, werk en situaties spiegelen onze binnenwereld.
We onderzoeken deze spiegels en gaan de sleutels tot verandering zien.

Ervaar je innerlijke kracht, moed en bereidheid
en zie, weet en voel wat je met je innerlijk vredeswerk
kan bijdragen aan de transformatie naar wereldvrede.
Zo binnen zo buiten...
De Essentie van het Leven is verandering, steeds verder evoluerend
naar een grotere, mooiere waarheid van Zijn.

 

Heling
Nu we de sleutels naar verandering hebben ontdekt,
kunnen we ons openen om heling toe te laten.
Heling gebeurt soms spontaan, maar iedere persoon, iedere situatie is uniek.
Vanuit ons hart en innerlijk weten luisteren we naar wat nodig is.

Liefde is de grootste helende kracht in de Schepping
Wanneer we verbinding maken met het hartweten, de wijsheid die Liefde is,
ontvouwt zich de weg naar Wereldvrede.
Liefde is de essentie van Al Wat Is. In Liefde zijn we verbonden in Eenheid,
bestaat er geen afscheiding, geen dualiteit, geen strijd.


Her-innering

Wanneer we onszelf helen, gaan we ons her-inneren wie we ten diepste zijn.
Onze kwaliteiten, talenten en creativiteit worden zichtbaar.

Wie zich her-innert dat we in de Kern allemaal ÉÉN zijn,
straalt deze boodschap van Vrede uit en wekt,
gewoon door zichzelf te zijn, de her-innering in de ander.

 De Eeuwigheid kent geen tijd. Al wat is, wat was en zal zijn bestaat in het NU
en in het Licht van Bewust Zijn is de her-innering totaal.

Bezieling
Vanuit de vreugdevolle verbinding met onszelf
kunnen we vanuit innerlijke kracht en bezieling,
ons leven en werk zin en betekenis geven.

Ieder Mens, ieder wezen, is ÉÉN en tegelijkertijd Uniek.
Door jouw Unieke Zijn, jouw geschenk aan het leven te geven,
geef je jouw stukje van de puzzel, jouw bijdrage aan de Wereldvrede.

Al het Leven is ten diepste bezield en van grootse betekenis voor het geheel.

Vrede 
Zijn in onvoorwaardelijkheid naar jezelf en Al wat Is.
Vrede is liefde en acceptatie voor álle aspecten die je in jezelf, de ander en het leven ontmoet.
Dat het mag zijn zoals het is. Als we de strijd los hebben gelaten
en de weg van het hart volgen vinden we innerlijke vrede en zachtheid
en leven we vanuit de onuitputtelijke bron van gezondheid, creativiteit en vreugde!


Wijsheid verbindt
Vrede begint in je hart 
en straalt dan uit naar je omgeving, naar de wereld.
Innerlijke vrede is in alle eenvoud jouw geschenk voor de Wereldvrede.

Universele Goddelijke Vrede ligt ten grondslag aan AL WAT IS, Ze leeft en heeft lief.
Er is niets wat daar buiten kan bestaan ergens anders dan in de illusie.

Moge we ons verbinden met het Ene Hart,
in Liefde, Waarheid, Schoonheid, Vertrouwen, Harmonie en Vrede
en samen hand in hand wandelen we over de brug door de poort
naar een nieuw tijdperk van Vrede.
 

Over de Brug, de brug slaan en de brug zijn...

Het beeld van toen voelt nog steeds heel krachtig stralend in mij. Met een beetje verwondering lees ik mijn eigen woorden weer. Ik had ze gelukkig nog!  Ik moest er weer aan denken in verband met de Kosmische Wereldoverbrugger-energie van vandaag. Nu is het de tijd om zelf de brug te zijn en te slaan.

Wereldoverbrugger zegt: Kijk naar wat verbindt in plaats van naar wat verdeelt, 
nodigt je uit tot overgave en helpt je om je dieperliggende weerstand tegen verandering los te laten.
Dat brengt je op de heilige weg van het midden, waar nieuwe kansen zich spontaan aandienen.


Maak een buiging naar het verleden en vergeef jezelf, de ander en het leven
voor alles dat anders is gegaan dan je liever had gewild... Je bent vrij!
Ga jen weg in overgave en kijk naar wat verbindt in plaats van naar wat verdeelt.

Open je voor het licht van je ware bestemming, zodat je kunt leven vanuit bezieling
en voel hoe de energie van de Wereldoverbrugger een brug slaat naar het nieuwe.
Je perspectief verandert als je flexibel mee beweegt met de kosmische stroom
en je opent voor nieuwe manieren van waarnemen, zijn en doen.
Uit Het Ritme van de Eenheid 

Blijf in de kracht van het Nu, wandel blijmoedig verder als een pionier van de nieuwe Aarde. The power of love is here now!  Open je voor Beneden, het Huis van de Aarde en ontvang de zegeningen.

Vanuit beneden, Huis van de Aarde,
Moge de hartslag van haar kristallen kern ons zegenen met harmonieën,
om alle oorlog en innerlijke strijd te beëindigen.

Liefde leven - 22 meditaties afgestemd op het Ritme van de Eenheid ondersteunen je van 23 oktober t/m 13 november om jezelf te bevrijden en bij de eenvoud en schoonheid van je essentie te komen. Om vanuit je kracht en kwetsbaarheid verder te gaan. Vrij, blij en bewust en zo een brug te slaan en de brug te zijn naar de nieuwe wereld. Klik hier voor info en om je aan te melden 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.